sveta

אודות

0 תגובות
1שיתופים

sveta פרסם צבע במשקופים בפורום

צבע במשקופים אולי כאן תדעו לעזור לי..
צבענו את המשקופים בבית בצבע שמן לבן, כאשר הצבע התייבש נוצרו סימנים גדולים שנראים כמו גלים קטנים על המשקופים. למה זה קרה?
הוספתי תמונה