eden42

אודות

0 תגובות
1שיתופים

eden42 פרסם תקרה מתקלפת אחרי צביעה בפורום

תקרה מתקלפת אחרי צביעה היי. שיפצנו את הבית וצבענו את כולו. את התקרה בחדר הילדים צבענו בגוון תכלת.
יומיים אחר כך, היא התחילה להתקלף.
למה זה קרה ואיך מתקנים? צובעים מחדש?